วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

สถานที่ตั้งห้องผ่าตัด

       
                ตั้งอยู่ชั้น 2 ของอาคารกัลยานิวัฒนา อยู่หลังอาคารตึก 6 ชั้น (อาคารตึก 6 ชั้น คือ อาคารที่เป็นวงกลม 3 วงที่เห็นค่ะ) มีทางเชื่อมระหว่าง อาคารทั้งสอง เพื่อใช้รับส่งผู้ป่วยจาก ห้องฉุกเฉิน และหอผู้ป่วย ได้สะดวก                ส่วน หออภิบาลผู้ป่วยอาการหนัก ใช้ลิฟท์ เพราะอยู่ชั้น 3 ของตึกเดียวกัน   เดินทางโดยรถยนต์ สะดวกสบาย        เข้าโรงพยาบาลผ่านตึกผู้บังคับบัญชาด้านหน้า และขับรถ วนทาง OneWay รอบอาคาร 6 ชั้น เรื่อยมาจะถึง.            อาคารกัลยนิวัฒนา ค่ะ ที่จอดรถ อาจจะน้อยไป เนื่องจากมีผู้ใช้บริการมาก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

                                                  ประวัติ....อาคารกัลยานิวัฒนา                 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น